abdal

1omurlkmisafir
Türk tasavvufunda dünya ile ilişkisini kesmiş, kendisini insanlara dini anlatmaya adamış dervişlere denir.
Kaygusuz Abdal, pir sultan abdal gibi kişiler türk tasavvufunda önemli yer etmişlerdir.

"Abdala malum olur" deyimi maalesef ki zamanla aptala malum olur olarak dönüşüm yaşamış.
yamaguchigumi
Abdal; türk erenlerine verilen isimdir. Gerçek türk ve alleh aşığı kimselerdir. Ahmet yesevi hazretlerinin talebeleridir. Türkler anadoluya girince türk aşısı yapmek için anedoluya dağılmışlardır.
4lb4tr0s
Dünya ilgilerinden kurtularak kendisini Allah yoluna adayan ve ricâlü'l-gayb diye adlandırılan evliya zümresi içinde yer alan sûfî veya erenler hakkında kullanılır.