abdal

1omurlkmisafir
Türk tasavvufunda dünya ile ilişkisini kesmiş, kendisini insanlara dini anlatmaya adamış dervişlere denir.
Kaygusuz Abdal, pir sultan abdal gibi kişiler türk tasavvufunda önemli yer etmişlerdir.

"Abdala malum olur" deyimi maalesef ki zamanla aptala malum olur olarak dönüşüm yaşamış.
4lb4tr0s
Dünya ilgilerinden kurtularak kendisini Allah yoluna adayan ve ricâlü'l-gayb diye adlandırılan evliya zümresi içinde yer alan sûfî veya erenler hakkında kullanılır.
diskapininicmandali
Türk tasavvufunda en üst manevi mertebenin adıdır. Derviş veya baba da denmektedir. Ha bir de grup abdal vardır. Güzel müzikler yapan hoş bir müzik grubudur, dinlemenizi öneririm.