ağaç miti

atyaka99
Türk ve dünya mitolojisinde ağaçlar saygı gösterilmesi gerek bir ruha sahip oldukları, bolluk ve bereketi doğrudan etkiledikleri, yer ve göğü birleştirdiklerine inanılır. Bu konuda bir çok ağaçla ilgili inanış doğmuştur.
Türk mitolojisinde de ağaç yaratılış nedeni olarak kabul edilir. İlk insan dokuz budaklı bir ağacın altında yaratıldığı inanışı hakim olmuştur. Türk mitolojisinde,ağaç, Tanrı'ya kavuşmanın yoludur. Tanrının ilahi özelliklerin tezahürü ağaç inanışı ile sembol olmuştur. Ağaç türk mitolojisinde tanrıyı, ölümsüzlüğü simgelemektedir.Hayat Ağacı miti ; Altay Türk mitolojisinde Bay Kayın ve Tamir Terek olarak adlandrılmıştır. Bu ağaç dünyanın tam ortasından dünyanın zirvesine, kökleri yer altının derinliklerine indiğine inanılmaktadır. Bu düşünceyle Hayat ağacının dünyanın üç katı olan gök, yer ve yeraltı dünyalarını birbirine bağladığına inanılmaktadır.