ağzı kulaklarına varmak

myboho
Sevincinden ne yapacağını şaşırmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Çok mutlu olunduğunu ifade eder.
sefan
Çok sevinmek anlamında kullanılır ve bazı durumlarda sevinçten gerçekten ağzımı kapatamadığım durumlar oluyordu. Eskidendi tabi çok eskiden cjdj