anne ve babanın çocuklara karşı sorumlulukları

msln22
Çocuklara bakıp büyütürken yetişkin olduğunda birçok anne ve babalar tamamen sorumlulukları çocukların üstüne bırakır, evlatların nasıl anne ve babaya karşı sorumlulukları varsa anne ve babanın evlatlarına karşı sorumlulukları var, her konuda Onlara yardımcı olmak onlar için fedakarlık yapmak yanlış yaptığında incitici dille değil, güzel sözle uyarmak her yanlış yaptığında onlara doğruyu göstermek evlilik çağına geldiğinde evlilikte ev kurmasında Onlara yardımcı olmak huzurlu bir aile ve ortamda yaşamasını sağlamak.....
4lb4tr0s
Anne-babalar¸ çocuklarına¸ Allah'ın verdiği bir emanet nazarıyla bakmalıdırlar. Ailevî sorumlulukları yerine getirmek anne-babanın kıyamet günü Allah huzurunda sorguya çekileceği bir emanettir. Nitekim Yüce Allah: "Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz." buyurmaktadır. İslâm âlimleri¸ âyet-i kerîmenin emrettiği "ateşten koruma" işinin eğitimle olacağını belirtmektedirler. Yani aile fertlerine İslâmî terbiye verildiği takdirde¸ onların hem dünyada hem de âhirette mutluluğa ulaşmaları sağlanmış olur. Böylece onlar¸ cehennem azabından korunurlar.