cilalı taş devri

msln22
Tarih öncesi devirlere verilen bazı isimler vardır.Bu da aletleri kullanım şekillerine göre isimlendirilir. Cilalı Taş Devri ise Yontma Taş devrinden sonra gelen dönemdir. bu dönemde insanlar yerleşik hayata geçmiştir, Özel mülkiyet kavramı ortaya çıkmış, araç gereçler yapmaya başlamışlardır,tarımsal üretime girişiminde bulunmuşlardır.
skaslirale
Yontma Taş Devrinden uzun zamanlar sonra, yeryüzündeki iklimin değişmesi ve daha ılıklaşması, insanların topluluk hayatlarının daha canlılık kazanmaya başlaması sonucu mağaralarda yaşayan ilk insan, buraları bırakarak, ağaç dallarından ve kamışlardan yapılan ve göllerde kurulan barınaklarda yaşamaya başladılar. Köyler kurdular. Bir taraftan tarımla uğraşmaya diğer taraftan da ev hayvanları beslemeye başladılar. Eski devirlerden kalan ve avlanmay korunmaya yarayan taştan aletlerini, biraz daha ilerleter kabaca yontulan taş aletleri daha düzgün ve daha ince yapmağa başladılar Bu devirde kilden çanak ve çömlek de yapılmıştırİşte bu devre Cilalı Taş Devri veya diğer adlarıyla Yeni Taş Çağı ve Neolitik Çağ denmektedir.
cmelezoglu
dünya için binlerce yıl öncesine tekabül etse de, orta ve güney afrika insanları ile avustralya aborjinleri için bu çağ 18. yy'a kadar sürmüştür. bu toplumların 18. yy ortalarına kadar cilalı taş devri teknolojisinin ötesine geçememiş olması da üzerinde düşünülebilecek ayrı bir konu.