davranış bozukluğu

msln22
Bir insanın bulunduğu çevre ile ilgili davranışları örnek alarak. Onların yaptığı hareketleri sergiler, ve bu çevreden edindiği davranışları Kendisi de yapmaya çalışır ve tamamen kişinin yaşadığı çevreden dolayı Davranış bozukluğu ortaya çıkar.
ferdicigenclik
psikoloji ve psikyatr dalının ilgilendiği, pek çok çeşitli nedene sahip bir hastalık.
sebeplerinin altında geçmişte yaşanan tramva veya genetik faktörler yer almaktadır.
aynı zamanda birlikte seyrettiği pek çok rahatsızlıkta bulunmaktadır. (bkz:anksiyete) (bkz:panik atak) (bkz:bipolar bozukluk)