endoskopi

1omurlkmisafir
Mide rahatsızlıklarında mideden parça almada kullanılan yöntem. Ağızdan gidilerek ucunda kamera olan bir cihazla mideye iniliyor ve parça alınıp tetkikler yapılıyor.
Hiç yapmadım ama yaptıranların dediklerine göre insanı terler içinde bırakıyormuş.
lupe
yemek borusu, midenin içi ve ince bağırsağın ucunu görünteleme imkanı sunan aynı zamanda parça alma imkanını da sağlayan tıbbi işlem allah başıma getirmesin korkutucu :)
poseidon
"Endoskopi", Gastrointestinal endoskopi adıyla da bilinen yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği tetkik yöntemlerinin genel adı. Ayrıca böbrek taşı düşürenler için de geçerli bir teşhis yöntemidir, sadece mideyle sınırlı değildir.
drummersam
Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde kullanılır. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan bu yöntem ile birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisi yapılabilir. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak endoskopi uygulaması için kullanılan cihazların kalitesi ve çeşitliliği de artış göstermektedir. Endoskopinin başarısını etkileyen en önemli faktör, yöntemin doğru hastaya ve uzman kişiler aracılığıyla uygulanmasıdır. İşlemden yeterli performansın alınabilmesi için bu uygulama, endoskopi eğitimi alan genel cerrah doktorları ya da gastroenterologlar tarafından yapılmalıdır.

ferdicigenclik
mide görüntülemesini oral yolla gerçekleştirilmesini sağlayan görüntüleme yöntemidir.
sıklıkla gastroentroloji dalının ilgilenmesi gereken bir yöntem olmasına karşın ülkemizde dahiliye genel cerrahi gibi anabilim dalları tarafındanda istenmektedir.
birde kolon görüntüleme yöntemi vardır ki evlerden ırak (bkz:kolonoskopi)