fahriye

braveheart
divan edebiyatında Şairlerin kendilerini ve sanatlarını övdüğü şiirlerdir. Bu şiirlerde kaside biçiminde yazılabiliyor.