fizyoterapist

nslhnynn
Nöroloji, Pediatri, geriatri , Pulmoner vb. Birçok alanda hasta kişilerin günlük yaşam fonksiyonlarını arttırabilmek adına hareketlerle tedavi etmek yöntemi uygulayan ve sağlıklı bireylerde ise kardiyovasküler sistem ve ya enduransın gelişmesi adına egzersizleri belirleyen , planlayan ve uygulayan sağlık çalışanıdır
drummersam
Bir kişinin işlevi veya hareket kabiliyeti ağrı, yaralanma, hastalık, sakatlık, yaşlanma veya uzun süre hareketsizlik gibi durumlardan etkilenirse, hastanın tam tıbbi kontrolünü gerçekleştirme ve tedaviyi tamamlamaya yeterli nitelikte olan sağlık uzmanına Fizyoterapist denir.

Fizyoterapistler bir bütün olarak kişiye odaklanır; diğer bir deyişle her hastanın fiziksel sorunlarının yanı sıra psikolojik, duygusal ve sosyal sağlığını da göz önünde bulundurarak bir tanıya ulaşma ve en uygun tedavi planını geliştirme düşüncesine tüm dikkatini verir. Fizyoterapist vücut ve hareket hakkındaki derinlemesine anatomi ve fizyoloji bilgileri sayesinde her yaştan insanın refah ve hareketliliğini geliştirmeyi teşvik eder.

Günümüz fizyoterapisinde kullanılan teknikler Hipokrat'ın masajından bu yana gelişme göstermiştir. Her fizyoterapi müdahalesi kendi özel tekniklerine sahiptir ve bilimsel kanıtlara dayanmaktadır.

Günümüz karmaşık dünyasında sadece bir alanda ve bu alandaki bazı belirli hastalıklarda (Parkinson, inme, travmatik diz yaralanmaları, inkontinans vs.) uzmanlığı olan fizyoterapisler bile vardır.
ozge
Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin teşhisine bağlı olarak,hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedavi programını oluşturur ve uygulamaları yapar.