fotosentez hızını etkileyen faktörler

msln22
Fotosentez inorganik maddelerden organik besin üretmeyi denir bunu bazı bitkiler hariç ve bakteriler yapar. Fotosentez hızını etkileyen faktörler de vardır Bunlardan bazıları da şunlardır:
- Işık
- Kloroplast büyüklüğü
-Yeterli miktarda karbondioksit ve su
-Yaprakların büyüklüğü ve genişliği...