günün birinde ölecek olduğunu bilmek

keyfkahyasi
İnsana has bir durumdur. İnsani bir durumun yine insani olarak bilinmesi halidir. Kabullenmesi zor da olsa kolay da olsa kaçınılmaz olduğunu herkes bilir.