idiopatik

nslhnynn
Tıpta aslında bir hastalığın nedeni bulunamadığında kullanılan terimdir . Nedeni bilinmeyen anlamına gelir
yamaguchigumi
Tıp terimidir. Buna göre tıpta ilk karşılaşılan ve sebebinin ne olduğu belli olmayan, hastalığa sebep etmenlerin tıp dilinde karşılığı bulunmayan hastalık ya da rahatsızlıklar için kullanılan terimdir.
berol
İdiopatik herhangi bir hastalığın başka bir bozukluğa ya da hastalığa bağlı olmadan gelişmesine veya sebebi bilinmeyen, sebepsiz olarak gelişen hastalıklara verilen isimdir.

Bazı hastalıkların oluşma nedenlerinden ortaya çıkarılanlar olduğu halde hastalığa yakalanan çoğunluk popülasyonda kesin neden ortaya konamaz. İşte bu durumlarda hastalığın kökeninin idiopatik olduğu söylenir.
drummersam
İdiopatik, sözcüğünün kökeni Antik Yunancadır. ἴδιος idios "garip, ...'e özgü, ayrı, farklı" anlamına gelir. πάθος pathos ise "duygu" veya "acı" demektir. Bu nedenle idiopatik "garip bir acı" anlamına gelir, bunun çağdaş tıptaki geniş tanımı "nedeni bilinmeyen bir hastalıkla ilgili veya bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan"dır.