sosyal sorumluluk

nslhnynn
Sosyal sorumluluk insanların bir toplum olarak yaşadığı bilinciyle çevresindeki sorunları çözmek için gönüllü olarak sorumluluk üstlenmesidir