soykırım

aczican
Azınlık olan ve kendilerince kabül edilmeyen bir topluluğu örf ve adetleriyle ortadan kaldırma eylemidir. Kimsenin böyle bir eylem yapmaya hakkı yoktur...
sefan
Katliamdır. Sırf başka bir ırka mensup ve o ırktan geldiği icin insanları ötekileştirmek veya aşşağılamak ancak aptalların işidir. Irkla övünmek de aynı şekilde