tereke defterleri

nslhnynn
Eskiden osmanlı devletinde kadıların miras paylaşımlarI için kişilerin bilgilerini tuttuğu defterlere verilen isimdir