ayn-ı sabite

nedenburadayim
Eşyanın görünür hale gelmeden önce Allah'ın ilminde bilgi olarak mevcudiyeti, zâhir olan varlıkların Allah'ın ilmindeki mahiyetleri, gizli hakikatleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir.