buganda krallığı

mell
Bir çok kabileyi birleştiren bu krallık 14. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Önce Afrika kıtasında çıkmış sonrasında Uganda Protektorası'nın hakimiyeti altına girmiştir.