çift yönlü asimetrik model

kibriya38
İkinci Dünya Savaşı yıllarında başta Edward Bernays olmak üzere çoğu halkla ilişkiler uzmanının çalışmalarını davranış ve sosyal bilimlere dayandırmaya başlamalarıyla ortaya çıkan Halkla ilişkiler modelidir.