emmim dayım hepsinden aldım payım

msln22
Bir insan bir işe başladığı zaman başkasına güvenerek başlamamalıdır. Sadece kendi yapabildiği kadar planlayıp yapmak gerekiyor.
Bazen insan bir işte çok sıkıştığı zaman en yakın akrabası bile onlardan kaçar ve Yardım edemez. hiç kimseden yardım beklememelidir. Kimseye güvenerek bir şey yapmamak gerekir. Kendi becerisine göre yapmalıdır. anlamında söylenir.