feyiz

nedenburadayim
feyz olarak ta bilinen bir kelimedir, tasavvuf terimidir. Bütün bilgilerin ve varlıkların Allah'tan zuhur ve tecelli etmesi anlamına gelir.