hiçlik

myboho
Nihilizm ve tasavvufta hiçlik felsefesi ya da kavramı; gurur, kibir ve hırs gibi duygulardan arınarak hiçlik ya da yokluk makamına ulaşmaktır.
Hiç olmak değersiz olmak anlamına gelmez, aksine kendini bilip, farkında olarak beklentilerden, kaygılardan uzaklaşmak ve bunun ile beraber gelen huzuru ifade eder.

Hiçliği anlamadan, varlığı anlamanın imkanı yoktur der... Ünlü felsefe adamı Heidegger.