hüviyyet

nedenburadayim
Felsefe terimidir. Bir nesnenin varlık alanında bir birim ve şahsiyet olarak görünmesini ve durumuyla başka şeylerden ayrılmasını ifade eder.