kartezyen düşünce

kibriya38
Descartes in fizik ve idealar alanındaki metafiziği birbiren ayıran felsefedir diyebiliriz. aynı zamanda beden ve zihin ayrımını da vurgulamaktadır.