kriptografi

ajueen
kriptografi bir şifreleme tekniğidir. bir veriyi veya bilgiyi farklı şekillerde şifrelemek ve bu şifrelemeyi sadece alıcının anlaması gerektiği gibi şifrelemektir.
fikir61
Aslının anlaşılmaması için bilgileri gizleme ve saklama tekniğidir. Şifreleme yapılarak bilgilerin gizliliği sağlanır