müsbet ibadet

maryy
Müsbet, iyi ,güzel ve olumlu gibi anlamlara gelir.
Müsbet ibadet,
Namaz kilmak
Oruç tutmak
Zekat vermek
Anne ve babaya iyi davranmak.
Kur 'an okumak gibi ibaretleri kapsar.