müsül

nedenburadayim
bir felsefe terimidir, sözlük anlamı örnek anlamına gelir. misal kelimesinin çoğuludur, genel olarak Genellikle Eflâtun'un ideler kavramı karşılığında kullanılan terimidir.