okültizm

maryy
Okültizm, bilimsel yollar ve yöntem dışında geçmiş cağlarda, insan ve evren ilişkileri, doğa ile ilgili bilgiler, evrenle ilgili bilgiler gibi konuların geleceği hakkında medyumluk gibi yollarla aktarılmış bilgiler bütünüdür .