proaktif halkla ilişkilerin temel özellikleri

kibriya38
belirli bir plan ve program dahilinde gerçekleşir.
Uzun vadeli çalışmayı gerektirir.
Stratejik bir plan çerçevesinde yürütülür.
İletişim iki yönlü işler hem çevrede hemde kurumda değişiklikler yaşanır.