semantic web

nedenburadayim
web içeriklerinin asıl dillerinde değil oluşturulan yazılımlar ile farklı dillerdeki anlamlarının da anlaşılması, yorumlanması ve kullanılabilir olmasıdır.
ajueen
daha çok bilişim teknolojilerinde, yazılımda kullanılan bir terim. web geliştiriciler (tasarımcılar) daha çok kullanıyor.