seremoni

maryy
Seremoni ,Tören, merasim.
Genel olarak ,resmî işlerde, resmî dairelerde vs.
Uyulması gereken kural ve kurallar bütünü. Takıp edilmesi gereken yol ve yöntemlerin tümü.