töhmet altında kalmak

maryy
Töhmet altında kalmak, bir suçu işlediği, yaptığı düşünülerek ve o gerekçe nedeniyle bir insanı zan altında bırakmak,suçlamak anlamına gelen bir deyimdir.
mell
Henüz aydınlanmamış, başkasını şüpheli duruma düşüren, suçlayan ve kabahatli duruma getiren insanın yaptığı davranış.