ulu sözü tutmayan ulur

nslhnynn
Ulu kimseler topluma yol gösteren ve aydınlatan kimselerdir . Bunları insanların dinlemesi gerekir . Dinlemeyen insanlar ise aslında zarara uğrar ve boşuna söylenirler