uluslararası birimler sistemi sı

nedenburadayim
Fransızca kökenli bir kelime olup, Système International d'Unités kelimesinden dünyaya yayılmıştır. Dünya'da kabul görmüş ölçü sistemidir.
Zaman
Kütle
Uzunluk
Elektrik akımı
Termodinamik sıcaklık
Madde miktarı
Işık şiddeti