vahdet-i vücud

nedenburadayim
daha çok felsefi düşünce veya dini terim olarak kullanılabilmektedir, Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında kullanılır bir başka deyişle Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemidir
bmaksoy
peygamberimiz s.a.v.'in yolu olan ehli sünnet itikadında doğru olmayan tabiri caizse biraz biraz sapıklığa düşmüş olan bir tarikatın ismi.... Allah muhafaza....