vakıa

nedenburadayim
Sözlük anlamı aniden meydana gelen bir olay sıkıntı, kıyamet gibi anlamlara gelsede tasavvufi olarak Gayb âleminden kalbe gelen mânayı ifade etmektedir.
bmaksoy
lugatta: meydana gelen , ortaya çıkan gibi manalara gelmektedir.
kuranı kerimde vakıa süresi diye bir süre vardır ki içerisinde cennet nimetlerinden bahsetmektedir. yani yarın cennette olacak şeylerin kesin olmasından dolayı daha dünyada iken olmuş gibi bahsedilmektedir. 27. cüz.'de 3-4 sayfa kadar. ( islam alimleri bu süreyi okumaya devam edenler dünyada fakirlik nedir bilmezler buyurmaktadır.)