var varlatır yok söyletir

nslhnynn
Varlık para insanı diğerlerine karşı güçlü ve sayılan kimseler yapabilir . Bunun dışında yoksul kimseler ise ancak söylenebilir kendi haline sızlanabilir demektir